Het Spiritueel Cafe Heerlen opgeheven. 

oed Nieuwskrant.nl

 

banner degoednieuwskrant.nl

Een frisse website voor vreugde en bewustwording. We willen onze aandacht richten op het goede in de wereld en ook bijdragen aan het ontwakingsproces.

www.degoednieuwskrant.nl

 

Spiritueel Café TV (SCTV)

header sctv

Wil je jouw verhaal vertellen, dan is het mogelijk om je op te geven voor een gesprek met Lilian. Kijk ook onder de knop: interviews op deze website. De filmpjes worden op You Tube geplaatst en op www.degoednieuwskrant.nl

Angelfonds Parkstad:

angelfonds

In onze directe omgeving zijn mensen die onder de armoedegrens leven. Het Angelfonds wil een bijdrage leveren aan momenten van vreugde en verwondering. Wij willen hoop geven door mensen in nood een steuntje in de rug te bieden.  

Help ons te helpen! 

Wij roepen je op om jouw vleugels om je naasten te slaan en te doneren op
rekeningnummer: 49 24 60 078, Spirituele Zaken Limburg te Heerlen, onder vermelding van ‘Angelfonds’.
 

Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!