informatie

Angelfonds

angelfonds

In onze directe omgeving zijn mensen die onder de armoedegrens leven. Het Angelfonds wil een bijdrage leveren aan momenten van vreugde en verwondering. Wij willen hoop geven door mensen in nood een steuntje in de rug te bieden. Elk jaar met Kerstmis maken we onze ronde.   

Help ons te helpen! 

Wij roepen je op om jouw vleugels om je naasten te slaan en ons te helpen mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug te bieden. Elk jaar met kerstmis maken we onze ronde en brengen we iemand (anoniem) een bedrag van maximaal 100 euro. Het gaat altijd om een persoon waarvan wij weten dat hulp dringend is geboden. Wij kunnen de problemen niet oplossen, maar bieden een moment van vreugde en verwondering. Ja, wonderen bestaan. Dankjewel voor je donatie. 

Spirituele Zaken Limburg:

Bankrekening: ABN AMRO 49 24 60 078 (onder vermelding Angelfonds)

IBAN: NL31ABNA0492460078

BIC: ABNANL2A

Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

Nieuwsbrief 14-12-2017

Dankbaar ben ik voor de donaties aan het Angelfonds, ik kan mijn blijdschap en waardering nauwelijks onder woorden brengen over zoveel liefde en betrokkenheid. Dank aan allen en met name aan H. Ik kan weer zoveel mensen blij maken (meer dan ik had gedacht). En daar ben ik vandaag mee begonnen. Als alle donateurs de blijde gezichten zouden kunnen zien die ik zie, dan weet je dat elke schenking in het hart is ontvangen. Ik merk dat woorden nauwelijks kunnen beschrijven wat dit met mij en de mensen doet. Alles juicht. Ik voel me zo gelukkig dat ik jullie liefde mag doorgeven en dank ook voor het vertrouwen.  Ik hoor de stem van eenheid en mijn hart zingt, dank je, dank je, dank je!

Dat is waar het in het leven om gaat, dat we elkaars hand nemen en samen verder lopen. Elk gebaar van liefde ondersteunt de waarheid dat we allen één zijn. Dit verkondig ik al zo lang, dat is ook waarom ik al die jaren lezingen heb georganiseerd, het Angelfonds heb opgericht, waarom ik interviews film, waarom ik degoednieuwskrant.nl heb opgericht en waarom Paul de mensen meeneemt naar zijn lichtwereld, opdat we ons herinneren dat wij liefde ZIJN! En dat alles wat je geeft in veelvoud bij je terug komt. Oh, ik ben zo blij…