informatie

Angelfonds

angelfonds

In onze directe omgeving zijn mensen die onder de armoedegrens leven. Het Angelfonds wil een bijdrage leveren aan momenten van vreugde en verwondering. Wij willen hoop geven door mensen in nood een steuntje in de rug te bieden. Elk jaar met Kerstmis maken we onze ronde.   

Help ons te helpen! 

Wij roepen je op om jouw vleugels om je naasten te slaan en ons te helpen mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug te bieden. Elk jaar met kerstmis maken we onze ronde en brengen we iemand (anoniem) een bedrag van maximaal 100 euro. Het gaat altijd om een persoon waarvan wij weten dat hulp dringend is geboden. Wij kunnen de problemen niet oplossen, maar bieden een moment van vreugde en verwondering. Ja, wonderen bestaan. Dankjewel voor je donatie. 

Spirituele Zaken Limburg:

Bankrekening: ABN AMRO 49 24 60 078 (onder vermelding Angelfonds)

IBAN: NL31ABNA0492460078

BIC: ABNANL2A

Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!