stichting jij bent een wonder

Stichting ‘Jij bent een Wonder’

De Stichting ‘Jij bent een Wonder’ heeft als missie een platform te bieden voor bewustwording en verbinding. Daarnaast  beoogt de stichting een kanaal te zijn voor positieve berichtgeving, het samen brengen van gelijkgestemden, en het versterken van de Eenheid met de Bron.  

De Stichting is in oprichting. Initiatiefneemster Lilian Ferru is schrijfster, organisator, filmmaker en  beheert degoednieuwskrant.nl. Op degoednieuwskrant.nl vind je voornamelijk positieve berichtgeving waar je blij van wordt of die tot nadenken stemt. Af en toe is er een event of een symposium dat aansluit op de behoefte van dit moment. Steeds meer mensen weten dat het bewustzijn uitgestrekt is en dat wij galactische wezens, spirituele immigranten, zijn. Het ontwaken is in volle gang.

Lilian is de belangenbehartiger van Paul. Hij staat in contact met vele Galactische Lichtwezens, waarmee hij samen healings geeft. Meestal in kleine groepjes.
Met regelmaat interviewt Lilian mensen uit binnen en buitenland voor de camera. De gesprekken en documentaires zijn te bekijken op Youtube kanaal: Lilian Ferru Productions.

De initiatieven zijn ‘non- profit’, ontstaan uit idealistische motieven, en wars van elke vorm van commercie. Adverteren is bijvoorbeeld niet mogelijk.

Geregeld verschijnt er nieuwsbrief. Schrijf je in op de voorpagina van deze website. Je ontvangt dan een mail waar je ter bevestiging op kunt klikken.

Meer informatie over Paul: knop: Healing Paul

Meer informatie over het boek: 'Een met de Bron en niets anders', zie knop boek.
Meer informatie over het boek: 'Liefde kijkt naar Liefde, zie knop: boek
Meer informatie over het boek: ‘Jij bent een Wonder’, van Lilian Ferru,  zie de Knop: boek
Meer informatie over de events, zie de knop agenda
Meer informatie over de interviews: zie Youtube, ‘Lilian Ferru Productions’.
Meer informatie over degoednieuwskrant.nl www.degoednieuwskrant.nl

De Stichting is gevestigd in Heerlen.

Donaties zijn welkom en gaan naar het Angelfonds. Zie de knop: informatie.

Contact Lilian: info@jijbenteenwonder.nl